ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

بهترین پزشک کرج اطفال= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج جراح مغز و اعصاب= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج جراح کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج دندانپزشک= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج کلیه و مجاری ادرار= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج آلرژی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج ارتودنسی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج بیهوشی= کلینیک تخصصی گفتاردرمانی سیاوش عطایی ::09121623463:: = بهترین پزشک کرج پوست و مو و آمیزشی

آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس کلینیک  نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج= بهترین آدرس کلینیک  نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگوهردشت = بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی در آزادگان = بهترین آدرس کلینیک نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شناختی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی حسی درمهرويلا = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری  درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی شنیداری- کلامی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در کرج= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درالبرز= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در فرديس= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در باغستان= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی اوتیسم درمهرويلا

درمان تاخیر گفتار درمان =تاخیر در گفتار =تخم کفتر= مرکز گفتاردرمانی کرج= تشخیص اتیسم =اوتیسم فهرست گفتاردرمانی های البرز= مراکز گفتاردرمانی کرج= مرکز گفتاردرمانی در کرج =ادرس گفتاردرمانی در کرج =گفتاردرمانی بزرگسالان در کرج =درمان لکنت زبان =گفتاردرمانی در کرج= کتاب اتیسم=خوددرمانی در لکنت = درمان لکنت بدون مراجعه = درمان لکنت بدون بازگشت =درمان قطعی لکنت

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج  

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

مراکز تحت پوشش بیمه طلایی

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

دکتر سید مجید رفیعی

متخصص علوم اعصاب

اوتیسم

بلوار مرزداران - ابتدای ایثار - روبروی مسجد - ساختمان افرا طبقه سوم واحد 15

44218861-021

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

 

 

مراکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, تمرین برای تقویت حافظه دیداری معتبر, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرجتمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, ادرس تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, مرکز تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک تمرین برای تقویت حافظه دیداری در کرج, کلینیک های تمرین برای تقویت حافظه دیداری کرج ،مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج،مراکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان معتبر, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرج ،پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, ادرس پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, مرکز پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان در کرج, کلینیک های پرسش و پاسخ در مورد لکنت زبان کرجمراکز آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, آموزش ذهنی معتبر, ادرس آموزش ذهنی کرجآموزش ذهنی در کرج, ادرس آموزش ذهنی در کرج, مرکز آموزش ذهنی در کرج, کلینیک آموزش ذهنی در کرج, کلینیک های آموزش ذهنی کرجمراکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان معتبر, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرجتقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, ادرس تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, مرکز تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان در کرج, کلینیک های تقویت گوش کردن، صحبت کردن و فکر کردن کودکان کرج ، مراکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی معتبر, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, ادرس گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, مرکز گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی و تصویر سازی ذهنی کرج ،

 


 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

           منشور اهداف مرکز گفتار توان گستر

 

 اهداف گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند       می باشد واز آنجا که کلیه آسیب شناسان گفتاروزبان مشاور مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش  و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد .   

 

  

        رزومه افراد مشاور و همکار با گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر 

 

        برخی از مجوزهای اخذ شده مرکز    

 

         اقدامات و  امکانات مرکز گفتار توان گستر

 

 

= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی البرز = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی ارتش = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی قم = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه شاهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی اراک = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشکده علوم پزشکی ساوه = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی گیلان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بابل = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی اهواز = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی دزفول = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشكده علوم پزشکی بهبهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشکده علوم پزشکی آبادان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی جهرم = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی فسا = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشكي جيرفت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بم = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی گناباد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی نیشابور = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی زابل = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی کردستان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی همدان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی لرستان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی ایلام = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشگاههای علوم پزشکی ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  سازمان نظام پزشکی کشور = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پرستاران ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  فرهنگستان علوم پزشکی کشور = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  معاونت آموزشی و امور دانشگاهی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  معاونت دارو و درمان= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  معاونت تحقیقات و فن آوری = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  معاونت سلامت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  اداره سلامت دهان ودندان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي وزارت بهداشت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  جمعيت هلال احمر = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  سازمان انتقال خون = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انستيتو پاستور ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانشجويان پزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  دانش آموزان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پايگاه اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  فيلمهاي كوتاه پزشكي Medical Movie Clips = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن درمانگران ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مراکز تحقیقاتی پزشکی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن بهداشت محيط ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انستيتو تحقيقاتي سرطان شيراز= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي  = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  بنياد قلب ايران= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران= بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  آزمايشگاه هاي رفرانس ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات ناباروري رويان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز كاشت حلزون شنوايي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات هماتولوژي‚انكولوژي و پيوند مغز استخوان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات ناباروري و بيوتكنولوژي اوسينا = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات ايمنولوژي ، آسم و آلرژي رازي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رویان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات علوم اعصاب شفاء = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات پزشكي قانوني = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحققيات فناوري بن ياخته = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشكی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مركز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک جهاد دانشگاهی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات سلامت خانواده صنعت نفت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات ایمنولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و رباتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی - مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  مرکز تحقیقات باروری و ناباروری بیمارستان صارم = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی   = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اپتومتري ايران(علمي) = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اداره امور بيمارستانها = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ارتودنتيستهاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ارولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن آسم وآلرژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اعتياد ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن مامايي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن تنظيم خانواده ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن آموزش بهداشت ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن آموزش پزشکي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اندودنتيستهاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن انگل شناسان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن باروري و ناباروري ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن بهداشت کار ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن بهداشت محيط ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پرستاري ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پروستودنتيستها = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکان قانوني ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکي اجتماعي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکان عمومي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکي هسته اي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پيوند اعضاء ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن تغذيه ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان ارتوپدي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان اطفال ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان توراکس ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان ستون فقرات ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان فک ودهان وصورت = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان قلب ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن چشم پزشکي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن داروسازان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن درون بين دستگاه گوارش = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن دندانپزشکي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن راديولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن روانپزشکان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن روانشناسي باليني ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن روماتولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن فيزيک پزشکي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن طب کار ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جمعيت مامايي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين ريه ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن مدارک پزشکي = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن مددکاري اجتماعي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ميکروب شناسان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن نفرولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکان نوزادان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ويروس شناسي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پريودنتولوژي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پاتولوژيست هاي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن علوم اعصاب = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن فيزيوتراپي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن جامعه جراحان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ژنتيک ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن پزشکان کودکان ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی  انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی

 

 

آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی کرج= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در کرج= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درالبرز= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در مهرشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در فرديس= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگوهردشت = بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی دررجايي شهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درعظيميه= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در باغستان= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در شاهين ويلا= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درهفت تير= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درگلشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درجهانشهر= بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی در آزادگان = بهترین آدرس کلینیک  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی کرج= بهترین آدرس مراکز کاردرمانی در کرج= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکزکاردرمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکزکاردرمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در کرج= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درالبرز= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در فرديس= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در باغستان= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز لکنت درمانی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شناختی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی حسی درمهرويلا = بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری  درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی شنیداری- کلامی درمهرويلا= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم کرج= بهترین آدرس مراکز  نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در کرج= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درالبرز= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در مهرشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در فرديس= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درگوهردشت = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم دررجايي شهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درعظيميه= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در باغستان= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در شاهين ويلا= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درهفت تير= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در چهارراه طالقاني = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درگلشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درجهانشهر= بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم در آزادگان = بهترین آدرس مراکز نروفیدبک و نروفیدبک تراپی اوتیسم درمهرويلا

 

 

 

= کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله = کلینیک گفتاردرمانی معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قم = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه شاهد = کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک = کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول = کلینیک گفتاردرمانی دانشكده علوم پزشکی بهبهان = کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی فسا = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشكي جيرفت = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بم = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور = کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه = کلینیک گفتاردرمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان = کلینیک گفتاردرمانی = کلینیک گفتاردرمانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران = کلینیک گفتاردرمانی سازمان نظام پزشکی کشور = کلینیک گفتاردرمانی سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها = کلینیک گفتاردرمانی  پرستاران ايران = کلینیک گفتاردرمانی شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= کلینیک گفتاردرمانی فرهنگستان علوم پزشکی کشور = کلینیک گفتاردرمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی = کلینیک گفتاردرمانی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی = کلینیک گفتاردرمانی معاونت دارو و درمان= کلینیک گفتاردرمانی معاونت تحقیقات و فن آوری = کلینیک گفتاردرمانی معاونت سلامت = کلینیک گفتاردرمانی اداره سلامت دهان ودندان = کلینیک گفتاردرمانی پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي وزارت بهداشت = کلینیک گفتاردرمانی جمعيت هلال احمر = کلینیک گفتاردرمانی سازمان انتقال خون = کلینیک گفتاردرمانی انستيتو پاستور ايران = کلینیک گفتاردرمانی  دانشجويان پزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی دانش آموزان ايران = کلینیک گفتاردرمانی پايگاه اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی فيلمهاي كوتاه پزشكي Medical Movie Clips = کلینیک گفتاردرمانی انجمن درمانگران ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = کلینیک گفتاردرمانی = کلینیک گفتاردرمانی مراکز تحقیقاتی پزشکی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= کلینیک گفتاردرمانی مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت  = کلینیک گفتاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران  = کلینیک گفتاردرمانی انستيتو تحقيقاتي سرطان شيراز= کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد = کلینیک گفتاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = کلینیک گفتاردرمانی انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران = کلینیک گفتاردرمانی سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران= کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي  = کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ایران = کلینیک گفتاردرمانی جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم = کلینیک گفتاردرمانی مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي = کلینیک گفتاردرمانی بنياد قلب ايران= کلینیک گفتاردرمانی برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران= کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد = کلینیک گفتاردرمانی آزمايشگاه هاي رفرانس ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري رويان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز كاشت حلزون شنوايي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي‚انكولوژي و پيوند مغز استخوان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري و بيوتكنولوژي اوسينا = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده گياهان دارويي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ایران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ایران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ايمنولوژي ، آسم و آلرژي رازي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رویان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ایران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب شفاء = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي قانوني = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحققيات فناوري بن ياخته = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشكی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران = کلینیک گفتاردرمانی مركز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک جهاد دانشگاهی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت خانواده صنعت نفت = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد = کلینیک گفتاردرمانی قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = کلینیک گفتاردرمانی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات ایمنولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و رباتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی - مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران = کلینیک گفتاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری بیمارستان صارم = کلینیک گفتاردرمانی  = کلینیک گفتاردرمانی  = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپتومتري ايران(علمي) = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اداره امور بيمارستانها = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارتودنتيستهاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ارولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن آسم وآلرژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اعتياد ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن مامايي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن تنظيم خانواده ايران = کلینیک گفتاردرمانی  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن آموزش بهداشت ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن آموزش پزشکي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اندودنتيستهاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن انگل شناسان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن باروري و ناباروري ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = کلینیک گفتاردرمانی  انجمن بهداشت کار ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پرستاري ايران = کلینیک گفتاردرمانی  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پروستودنتيستها = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان قانوني ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکي اجتماعي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان عمومي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکي هسته اي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پيوند اعضاء ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن تغذيه ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان ارتوپدي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان اطفال ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان توراکس ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان ستون فقرات ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان فک ودهان وصورت = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان قلب ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن چشم پزشکي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن داروسازان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن درون بين دستگاه گوارش = کلینیک گفتاردرمانی انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانپزشکان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن روانشناسي باليني ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن روماتولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيک پزشکي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن طب کار ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جمعيت مامايي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين ريه ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن مدارک پزشکي = کلینیک گفتاردرمانی انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن مددکاري اجتماعي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ميکروب شناسان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن نفرولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان نوزادان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ويروس شناسي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پريودنتولوژي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پاتولوژيست هاي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = کلینیک گفتاردرمانی انجمن علوم اعصاب = کلینیک گفتاردرمانی انجمن فيزيوتراپي ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن جامعه جراحان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ژنتيک ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = کلینیک گفتاردرمانی انجمن پزشکان کودکان ايران = کلینیک گفتاردرمانی انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = کلینیک گفتاردرمانی


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

هر جلسه گروه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .

 

 


 

 

بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله = بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قم = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه شاهد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی ساوه = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی دزفول = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشكده علوم پزشکی بهبهان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی آبادان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی فسا = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشكي جيرفت = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بم = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان = بهترین کلینیک کاردرمانی = بهترین کلینیک کاردرمانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان نظام پزشکی کشور = بهترین کلینیک کاردرمانی سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها = بهترین کلینیک کاردرمانی  پرستاران ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی شرکت آرمان داروی نور اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی= بهترین کلینیک کاردرمانی فرهنگستان علوم پزشکی کشور = بهترین کلینیک کاردرمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی = بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی = بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت دارو و درمان= بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت تحقیقات و فن آوری = بهترین کلینیک کاردرمانی معاونت سلامت = بهترین کلینیک کاردرمانی اداره سلامت دهان ودندان = بهترین کلینیک کاردرمانی پايگاه اطلاع رساني روابط عمومي وزارت بهداشت = بهترین کلینیک کاردرمانی جمعيت هلال احمر = بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان انتقال خون = بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو پاستور ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی  دانشجويان پزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی دانش آموزان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی پايگاه اطلاع رساني سمينارها و همايشهاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی فيلمهاي كوتاه پزشكي Medical Movie Clips = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن درمانگران ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی = بهترین کلینیک کاردرمانی مراکز تحقیقاتی پزشکی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت  = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران  = بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو تحقيقاتي سرطان شيراز= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد = بهترین کلینیک کاردرمانی  پژوهشكده گياهان دارويي = بهترین کلینیک کاردرمانی انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي  = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي = بهترین کلینیک کاردرمانی بنياد قلب ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران= بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد = بهترین کلینیک کاردرمانی آزمايشگاه هاي رفرانس ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري رويان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز كاشت حلزون شنوايي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي‚انكولوژي و پيوند مغز استخوان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ناباروري و بيوتكنولوژي اوسينا = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي رویان = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده گياهان دارويي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ايمنولوژي ، آسم و آلرژي رازي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رویان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشكي ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات علوم اعصاب شفاء = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج) = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات پزشكي قانوني = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحققيات فناوري بن ياخته = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشكده فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي ابن سينا = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي پوستي و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات سرطان های دستگاه ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشكی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار دانشگاه علوم پزشكي تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مركز تحقيقات قلب وعروق دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده سل و بیماریهای ريوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشكي گیلان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بانک فرآورده های پیوندی ايران دانشگاه علوم پزشكي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ناهنجاریهای رشد و تکامل دهان، سر و صورت = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک جهاد دانشگاهی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای خونی مادرزادی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات سلامت خانواده صنعت نفت = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد = بهترین کلینیک کاردرمانی قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم دارویی پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشکی مشهد = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ترومبوز هموستاز دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مولتیپل اسکلروزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات قارچهای تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = بهترین کلینیک کاردرمانی پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات استخوان، مفاصل و بافت های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات ایمنولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات نارسایی مزمن کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات فناوری بیومدیکال و رباتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی - مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران = بهترین کلینیک کاردرمانی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری بیمارستان صارم = بهترین کلینیک کاردرمانی  = بهترین کلینیک کاردرمانی  = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپتومتري ايران(علمي) = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اداره امور بيمارستانها = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارتودنتيستهاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ارولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آسم وآلرژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اعتياد ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مامايي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن تنظيم خانواده ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن اقتصاد بهداشت ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آموزش بهداشت ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آموزش پزشکي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اندودنتيستهاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن انگل شناسان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن باروري و ناباروري ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن بهداشت کار ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن بهداشت محيط ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پرستاري ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی  انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پروستودنتيستها = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان قانوني ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکي اجتماعي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان عمومي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکي هسته اي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پيوند اعضاء ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن تغذيه ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان ارتوپدي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان اطفال ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان توراکس ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان ستون فقرات ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان فک ودهان وصورت = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان قلب ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن چشم پزشکي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن داروسازان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن درون بين دستگاه گوارش = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانپزشکان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روانشناسي باليني ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن روماتولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيک پزشکي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن طب کار ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جمعيت مامايي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين ريه ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مدارک پزشکي = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن مددکاري اجتماعي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ميکروب شناسان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن نفرولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان نوزادان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ويروس شناسي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پريودنتولوژي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پاتولوژيست هاي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن علوم اعصاب = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن فيزيوتراپي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن جامعه جراحان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ژنتيک ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن پزشکان کودکان ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = بهترین کلینیک کاردرمانی

 • مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر -  بلوار انقلاب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد - طبقه دوم

 • تعیین نوبت با وقت قبلی

  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463

 


 

     فن آوري هاي نوين در گفتاردرمانی ، هدف نيستند؛ بلکه وسيله هستند.

     بعضی انسانها از عصر خود سالها جلوتر هستند و بعضی انگار در عصر حجر زندگی می کنند .

 

                    آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابل  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج تاكستان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بندرعباس  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بوشهر آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اصفهان   آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بناب  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج خميني شهر   آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج بابلسر  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج برخوار و ميمه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس کاردرمانی کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج اليگودرز  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج البرز  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی کرج رفسنجان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی کرج آدرس کاردرمانی              کرج تيران و كرون   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج جهرم آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج بيرجند  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج خرم آباد   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سبزوار   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دامغان  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دورود آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج تبريز  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج رشت  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شيراز  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زابل  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زاهــــدان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج چالوس  آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ساري   آدرس بهترین نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم                 آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج سوادكوه آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج دزفول  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شهركرد  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فسا  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فلاورجان آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج زنجان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج فريدونشهر  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گچساران  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قم  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج قائنات آدرس کرج گفتار درمانی  آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج شاهرود  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كاشان  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج ميبد  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج كرمانشاه  آدرس نوروفیدبک و کاردرمانی و گفتاردرمانی مفید کرج آدرس بهترین مرکز اوتیسم  کرج گرگان آدرس کرج

         

                       ابزارکهای جدید به منظور آموزش جایگاه تولید         ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی به منظور جلوگیری از آبریزش دهان               ابزارکهای جدید در گفتاردرمانی  به منظور آموزش شیوه تولید

 


 

لکنت (stuttering) پدیده ای دوره ای است و به طور متوالی دوره های بهبود نسبی خواهد داشت و این ساده انگاری است که فرض شود بدون حضور در جلسات گفتاردرمانی بهبود یافته زیرا در مدت کوتاهی بروز مجدد شدیدتر با اضافه شدن حرکات ثانویه صورت و سر و گردن در فرد خواهد داشت


 

کنش پریشی گفتار چیست؟
تعریف
کنش پریشی گفتار کودکان یک اختلال گفتاری حرکتی است. کودکان مبتلا به این اختلال در گفتن صداها، هجاها و کلمات مشکل دارند. این مشکل ناشی از ضعف عضلات یا فلجی نیست. بلکه برنامه ریزی مغز برای حرکت بخش هایی از بدن که در گفتار دخالت دارند (مانند لب ها، فک و زبان) دچار اشکال است. کودک می داند که می خواهد جه بگوید، اما مغز او در هماهنگ کردن حرکات عضلاتی که برای گفتن این کلمات مورد نیاز هستند با مشکل روبروست.
علائم کنش پریشی گفتار کودکان کدامند؟
همه کودکان مبتلا به کنش پریشی گفتار مثل هم نیستند. تمامی علائمی که در ادامه به آن ها اشاره می شود ممکن است در هر کودکی دیده نشوند. لازم است کودک توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان :: speech and language pathologist :: (گفتاردرمانگر) که در مورد کنش پریشی دانش کافی داشته باشد، مورد ارزیابی قرار گیرد تا وی بتواند احتمال وجود سایر علل اختلالات گفتاری را نفی کرده و تشخیص قطعی بدهد. موارد کلی که انتظار وجود آن ها می رود عبارتند از:
در سنین بسیار پایین:

کودکان مبتلا دردوره نوزادی کوکو (صداسازی نوزادان دو- سه ماهه) و غان و غون نمی کنند.
نخستین کلمات دیر پیدا می شوند و اغلب در تلفظ آن ها بعضی صداها حذف می شوند.
تنوع آواهایی که تولید می کنند ( واکه ها و همخوان ها) کم است.
در پیوتد دادن صداها به یکدیگر مشکل دارند، ممکن است بین صداها مکث های زیادی وجود داشته باشد.
به طرق مختلفی کلمات را ساده تر می کنند. مثلا صداهای ساده تر را جانشین صداهای سخت ترکرده یا صدای سخت را حذف می کنند ( هرچند همه کودکان چنین کاری می کنند، اما این وضعیت در کودکان مبتلا به آپراکسی (کنش پریشی) گفتار بیشتر دیده می شود.).
ممکن است در خوردن مشکل داشته باشند.

کودکان بزرگتر:

در تلفظ صداها خطاهای بی ثباتی دارند که علت آن نداشتن رشد کافی نیست.
درک زبانیشان بسیار بهتر از توانایی بیانی آن هاست.
در تقلید از گفتار دیگران مشکل دارند، اما گفتار تقلیدیشان بهتر از گفتار خودبخودی آن هاست.
وقتی برای تولید صدایی تلاش می کنند و یا سعی می کنند لب ها، زبان و فک ها را برای حرکت مورد نظرشان هماهنگ سازند، ممکن است حرکاتشان کورمال کورمال به نظر برسند.
هرچه کلمات یا عبارات طولانی تر باشند در بیان آن ها بیشتر مشکل دارند.
به نظر می رسد که وقتی مضطرب هستند بیشتر مشکل دارند.
درک گفته های آن ها مخصوصا برای افراد ناآشنا سخت است.
به صورت متغیر و با آهنگ یکنواخت صداسازی می کنند، یا روی هجاها یا کلمات نامناسب تکیه می گذارند.

سایر مشکلات بالقوه

ضعف در لب ها، فک و/ یا زبان
تاخیر در رشد زبان
سایر مشکلات زبان بیانی مانند درهم ریختگی ترتیب کلمات در جمله و به یاد آوردن کلمات
مشکلاتی در هماهنگی یا اجرای حرکات ظریف
حساسیت بیش از اندازه یا کمتر از حد در دهان (مثلا از مسواک زدن یا غذاهای ترد خوششان نمی آید و یا ممکن است نتوانند از طریق لمس چیزی را که در دهان دارند تشخیص دهند).
کودکان مبتلا به کنش پریشی یا سایر مشکلات گفتاری ممکن است در یادگیری خواندن، نوشتن و هجی کردن هم با مشکل مواجه باشند.

چگونگی تشخیص:

انجام یک ارزیابی شنوایی توسط شنوایی شناس می تواند احتمال وجود آسیب شنوایی را که از علل اختلالات گفتاری است منتفی سازد.
آسیب شناس گفتار و زبان :: ::speech and language pathologistکه در این زمینه تجربه دارد، کودک را ارزیابی می کند. این ارزیابی شامل ارزیابی دهانی –حرکتی، آهنگ گفتار و رشد آواهای گفتاری است. گفتاردرمانگر می تواند کنش پریشی (آپراکسی) را تشخیص داده و احتمال سایر اختلالات گفتاری را نفی کند، مگر این که فقط بتواند یک نمونه گفتار محدود بگیرد که در این صورت تشخیص نسبتا با چالش مواجه می شود.


 

معرفی علائم و نشانه های زودهنگام اوتیسم (autism spectrum disorder)

علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

در حال حاضر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که والدین می‌توانند نشانه‌های اوتیسم (autism spectrum disorder) را خیلی زود و در کمتر از ۴ ماهگی نوزاد تشخیص دهند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها ارزیابی‌هایی را در این زمینه انجام داده است. در اینجا برخی از نشانه‌هایی که ممکن است کودک از خود نشان دهد، با هم مرور میکنیم.

تا سه ماهگی
تشخیص زود هنگام اوتیسم (autism spectrum disorder) می‌تواند یک تفاوت چشمگیر در روند بهبود ایجاد کند. به همین دلیل است که هرچه زودتر بتوان این اختلال را مشخص کرد، درمان متفاوت و البته موثری را می‌توان به کار گرفت. تا سه ماهگی علائمی که باید به آنها توجه کنید از قرار زیر است:
• او به صداهای بلند پاسخ نمی‌دهد.
• او با چشمش اشیایی که در حال حرکت هستند، دنبال نمی‌کند.
• او اشیا را گرفته و نگه نمی‌دارد.
• او به آدم‌ها نمی‌خندد.
• او غان و غون نمی‌کند (حرف‌های بی‌ربطی که قبل از زبان باز کردن به کار می‌‌برد)
• او به چهره‌های جدید توجهی نشان نمی‌دهد.

تا ۷ ماهگی
• او سرش را به سمت صدایی که شنیده برنمی‌گرداند.
• او هیچ محبتی به شما نشان نمی‌دهد.
• او نمی‌خندد یا صداهای دیگری از خودش در نمی‌آورد.
• او برای به دست آوردن اشیا کاری نمی‌کند.
• او برای خودش هم لبخندی ندارد.
• او تلاش نمی‌کند با انجام کاری در شما جلب توجه ایجاد کند.
• او هیچ علاقه‌ای به بازی‌هایی مانند دالی موشه نشان نمی‌دهد.

تا ۱۲ ماهگی
• او چهار دست و پا نمی‌رود.
• او تک واژه‌ها را بیان نمی‌کند.
• او حرکات بدن مانند تکان دادن سر یا تکان دادن بدن را انجام نمی‌دهد.
• او به اشیا یا عکس‌ها اشاره نمی‌کند.
• او حتی با وجود پشتیبان هم نمی‌تواند بایستد.

تا ۲۴ ماهگی
• او نمی‌تواند راه برود.
• او بیش از ۱۵ کلمه نمی‌تواند صحبت کند.
• او از اسم‌های دو کلمه‌ای نمی‌تواند استفاده کند.
• او به نظر نمی‌رسد که کاربرد اشیا خانه مانند تلفن، چنگال، قاشق و … را بداند.
• او کارها و حرف‌های شما را تقلید نمی‌کند.
• او نمی‌تواند یک اسباب بازی چرخ دار را هل دهد.
• او دستورالعمل‌های ساده را دنبال نمی‌کند.

علائم و نشانه‌ها درکودکان بزرگتر
همچنان که کودکان بزرگتر می‌شوند علامت‌ها هم متنوع‌تر می‌شود. علائم و نشانه‌های هشدار دهنده زیادی وجود دارد اما به طور معمول اختلال‌ها حول مهارت‌های اجتماعی، مشکل گفتار و زبان، مشکلات ارتباطی غیرکلامی و رفتارهای انعطاف‌ناپذیر می‌چرخد.

علائم ناشی از مشکلات اجتماعی، زبانی، حرکتی
• او علاقه‌ای به دیگران و اتفاق‌هایی که دور و برش می‌افتد، ندارد.
• او نمی‌داند چگونه با دیگران ارتباط برقرار کرده یا بازی کند.
• او ترجیح می‌دهد مورد نوازش یا لمس قرار نگیرد.
• او در درک احساساتش مشکل دارد.
• او به صحبت دیگران گوش نمی‌دهد.
• او ترجیح می‌دهد در دنیای خودش زندگی کند.
• او به جای پاسخ دادن به سوال، آن را تکرار می‌کند.
• او خود را سوم شخص خطاب می‌‌کند.
• او از تماس چشمی پرهیز می‌کند.
• او از حرکات صورت بدون مطابقت با آنچه می‌گوید، استفاده می‌کند.
• او واکنش‌های غیرمنتظره به مناظر، بو یا صدا نشان می‌دهد و ممکن است به صدای بلند حساس باشد.
• او از زبان بدن نمی‌تواند استفاده کند.
• او از یک روال روتین پیروی می‌کند.
• او با هرگونه تغییر برنامه مشکل دارد.
• او مدت زمان زیادی به حرکت یک پنکه یا چرخ اسباب بازی نگاه می‌کند.

 منبع: سایت شفاآنلاین


در سطوح 2 و 3 طیف اوتیسم (autism spectrum disorder) میشه رو این علائم تا حدود زیادی تکیه کرد.. اما در سطح یک مقداری باید ریزتر شد.. شاید این علائم را بخصوص علائم رشد روانی حرکتی را نداشته باشند. و این که برای نگران نکردن خانواده ها باید گفت که این علائم اگر با هم باشند به متخصص مراجعه کنند .

https://telegram.me/gofta_tavan_gostar   مارا در تلگرام دنبال کنیدچه کودکانی نیاز به گفتاردرمانی دارند؟

کودک یک ساله گفتار را به‌صورت تک‌ کلمه شروع می‌کند. وقتی سنش به یک سال و نیم می‌رسد، تعداد کلمات افزایش می‌یابد و در ۲ سالگی می‌تواند جمله‌های ۲ کلمه‌ای بگوید. به‌تدریج دامنه کلمات و جمله‌ها و گفتار پیوسته کودک کامل‌تر می‌شود. هر کودکی رشد زبان را مثل سایر توانایی‌های رشدی- حرکتی در سن مشخصی پشت سر می‌گذارد و همان‌طور که مثال زدم، در هر مرحله نشانه‌هایی از رشد زبان بروز می‌کند. توجه به این نشانه‌ها مشخص می‌کند کودک تاخیر گفتاری دارد یا نه. مثلا اگر در ۲ سالگی هنوز کودکی قادر به بیان تک‌‌کلمه نیست، باید والدین به گفتاردرمانگر مراجعه کنند.

یعنی فقط داشتن گفتار مهم است؟ قابل‌فهم نبودن کلماتی که کودک می‌گوید به گفتاردرمانی نیاز ندارد؟

همزمان با رشد زبان، صداهای تولیدشده در گفتار هم دقیق‌تر و مفهومی‌تر می‌شوند. «م»، «ب» و «د» جزو صداهایی هستند که زودتر ظاهر می‌شوند و صداهایی مثل «ک» و «گ» و «س» و «ز» دیرتر ظاهر می‌شوند و آخرین صدا، «ر» هست. رشد این صداها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برخی کودکان صداها را به وضوح بیان نمی‌کنند و گفتار نامفهومی دارند. متاسفانه زمانی والدین به این موضوع دقت می‌کنند که فرزندشان وارد پیش‌دبستانی شده و اولیای مدرسه متوجه مشکل گفتاری کودک می‌شوند. این تاخیر و بی‌توجهی در تحصیل کودک مشکل‌آفرین خواهد شد.


اگر به دلایلی سن طلایی درمان گفتار گذشت، دیگر اصلاح‌شدنی نیست؟

حتی در بزرگسالانی که مشکلاتی در گفتار و زبان دارند، امکان معالجه وجود دارد اما درمان به مراتب سخت‌تر است چون عادت‌های غلط گفتاری به حدی در زبان نفوذ کرده که فرد قادر به ترک آنها نیست.

آیا بیماری‌های خاصی وجود دارد که به واسطه ابتلا به آنها کودک دچار تاخیر گفتاری شود؟

در برخی شرایط خاص مثلا در کودکانی که نارس متولد می‌شوند، تاخیر گفتار و زبان قابل‌پیش‌بینی است و تمهیداتی وجود دارد که گفتاردرمانی از طریق لمس درمانی و تقویت مهارت‌های مربوط به تغذیه به ایجاد مهارت‌های دهانی ـ حرکتی از همان سنین پایین کمک کند. سندرم های ژنتیکی خاصی هم مثل سندرم داون یا سندرم های دیگری که باعث عقب‌ ماندگی‌های ذهنی و تاخیرهای روانی-حرکتی یا شناختی می‌شود، وجود دارد که کودک با آن متولد می‌شود و مشکلات گفتاری در این کودکان قابل پیش‌بینی است. اما در برخی موارد تاخیر و آسیب‌های کلامی بدون علت است و کودک در سایر حیطه‌های شناختی و هوشی بدون مشکل است حتی شنوایی سالمی دارد اما در ادای کلمات و جمله‌ها به مشکل برمی‌خورد. در این شرایط مراجعه به گفتاردرمانگر و توجه به برخی تمهیدات به رشد زبان کمک می‌کند.
آیا می‌توان گفت تاخیر کلامی در هر شرایطی نگران‌کننده است؟

تاخیر در رشد زبان اگر درحد چند ماه باشد، نگران‌کننده نیست یعنی اگر کودکی تمام مهارت‌‌های حرکتی-شناختی را داشته و شنوایی‌اش ایرادی نداشته باشد، ارتباط چشمی خوبی برقرار ‌کند و مفاهیم را با رفتارش برساند و ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشد، تاخیر چند ماهه کلامی نگران‌کننده نیست اما این کودکان هم باید تا قبل از ۳ سالگی به لحاظ گفتاری راه بیفتند. با این حال مشاوره با گفتاردرمانگر برای تشخیص موارد نگران‌کننده توصیه می‌شود. به‌خصوص برای لکنت (stuttering) به مشاوره نیاز است.

توصیه ای راجع به اتمام دوره ی درمان به نقل از محسن گلریز، کارشناس ارشد آسیب شناس گفتار و زبان

معمولا کودکانی که به‌دلیل اختلال‌های گفتار و زبان همراه والد یا والدین برای اولین بار در کلینیک حضور پیدا می‌کنند، ارزیابی‌ می‌شوند و قرار جلسات منظم هفتگی برای آنها تعیین خواهد شد. ممکن است والدین در جلسه حضور داشته باشند یا خارج از اتاق درمان منتظر بمانند. معمولا بعد از هر جلسه، گفتاردرمانگر توصیه‌های لازم در مورد تمرین‌ها را به والدین می‌دهد و آنها در طول هفته باید سعی کنند تمرین‌ها را در منزل انجام دهند تا یادگیری در محیط واقعی زندگی انجام شود و کودک آنچه می‌آموزد به محیط‌های روزمره زندگی تعمیم دهد.

متاسفانه برخی از والدین بعد از مراجعه اول یا گذراندن چند جلسه گمان می‌کنند نیازی به ادامه درمان نیست و خودشان می‌توانند درمان را انجام دهند اما این باور کاملا نادرست است. والدین به تنهایی و بدون مشاوره آسیب‌شناس گفتار و زبان قطعا نخواهند توانست آموزش‌های لازم را برای کودک خود انجام دهند. آسیب‌شناس گفتار و زبان در طول پروسه درمان هم نقش درمانگر و هم نقش هدایت‌گر والدین را انجام می‌دهد و موثرترین نتایج درمانی از همکاری سه عنصر اصلی درمان یعنی مراجع، درمانگر و والدین به‌دست خواهدآمد.


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next       
          

    آخرین نوشته ها

         

       فرهنگ مصور هخوانهای گفتار توان گستر

      مقالات سیزدهمین کنگره گفتاردرمانی سال  94  

              قسمت       1   2   3   4   5     6   7   8    9   10   11    12    13 

      ایندکس 1 آفازیا

      ایندکس 2 آفازیا

      ایندکس 3 آفازیا

       آفازی شناسی  ( مقدمه )

       آناتومی گفتار

       روند بیان کردن یک کلمه در مغز

       آفازی عبارتست از هر گونه اختلال در یک یا چند جنبه از

       علایم آفازیا      پارافازیا       اختلال در روان بودن گفتار  

       اختلالات مربوط به درک از طریق شنیداری       اختلال در خواندن و نوشتن

        آپراکسی

       تقسیم بندی آفازیا

       آفازیا بیانی    آفازی درکی  

       آفازیا بیانی   ضایعه  منطقه بروکا

       آفازی آمنزی

       پارافازیا

       آفازیا انتقالی

       آفازی درکی  ضایعه منطقه ورنیکه

       اختلال در محاسبه   سندرم گرتسمن

       میوتیسم

       علائم بیماران آفازیک

       عملکردهای فونکسیونهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق ارتباطی حسی

       ضایعه مناطق آنگولار

       علل آفازی

       عملکرد فونکسیونلهای حرکتی کرتکس مغز

       مناطق حسی ارتباطی

       ضایعه بر آمدگی آنگولار

       استفاده از اشاره و تقلید مفید ترین روش در آموزش مجدد بیماران آفازیک برای درک کلمات
     
 بسیاری از بیماران آفازیک شناخت خود را از تصور بدن از دست داده اند
      
تمرینات تربیت شنیداری
      
تشخیص افتراقی بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کند
      
تشخیص آفازی از سایکوز
      
فلج شدن زبان یا تارهای صوتی
     
 موتیسم ارادی یا موتیسم هیستریکی
      
 پیش اگهی آفازی
      
 آفازی با نقصهای غیر زبانی
      
اشکالات عاطفی بیماران آفازیک

       سرخوردگی ناشی از دست دادن زبان

       اختلالات رفتاری

       افسردگی پس از آفازی

       سرگرمیها در بیماران آفازیک
     
 مشکلات بیماران مبتلا به همی پلژی

       انواع نرم افزارهای کامپیوتری    audio editor & recorder

       روز جهانی آگاهی از لکنت

      چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی 

       جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی

       گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران
   
   افسردگي كودكان

     درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

     گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد

      این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد نه خود لکنت را طرفداران این نظریه با توارث

      در صورت مشاهده اين علائم در كودك خود براى ارزيابى بيشتر به پزشك متخصص مراجعه كنيد

      در این شیوه به والدین نیز به صورت گروهی اطلاعاتی ارائه می شود. اولین هدف این گروه ها آگاه ساختن والدین از

      درمان بر اساس مدل آی سی اف

       علایم اوتیسم (autism spectrum disorder) در حداقل 60 سندرم نورولوژیک، متابولیک و ژنتیکی دیده می شود. حدوداً در10% بیماران مبتلا به این سندرم ها

       تحقیقات نشان می دهد اندازه مغز در بروز بیماری اوتیسم (autism spectrum disorder) موثر است.  

       کودک نمی تواند «نه» بشنود

       ایسکانیوز ـ کارشناسان پزشکی پس از تحقیقات فراوان دریافتند اسب سواری درمانی راهی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی است.

       ابزار شدت لکنت اولیه ابزاری به منظور تاثیر درمان در عملکردهای بازبینی تاثیرات درمان در عملکردهای بالینی و همچنین ابزار تحقیق برای مطالعه

       مهارتهای حرکتی درشت و ظریف دست در کودکان برای حفظ استقلال و توسعه سایر تواناییها نظیر خود یاری، بازی، مهارتهای اجتماعی و تحصیلی

       روانپزشكي كودك و نوجوان، كم تواني ذهني، ارزيابي، نوزادان، كودكان

       نورون های آینه ای پژوهشگراني كه در زمينه زيست - عصب شناسي تحقيق مي‌كنند در تازه‌ترين مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه آن

     اختلال‌ رشد بچه‌ عبارت‌ است‌ از ناتوانی‌ شیرخواران‌ یا کودکان‌ از رشد و نموی‌ طبیعی‌. این‌ واژه‌ تا زمانی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ تشخیص‌ خاصی‌ برای‌

       روشهاي اصلاح و درمان لکنت (stuttering)

       اثر عصاره جينكوبيلوبا بر ديسكينزي دهاني- صورتي القا شده توسط هالوپريدول در رت

       درمان افراد آفازیک

       براساس يافته هاي محقان جهاد دانشگاهي , ليزر پرتوي قرمز در درمان آکنه و لگاريس موثرتر از ليزر مادون قرمز است

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   
   
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی